Gazelle-virksomhed

Børsen Gazelle 2018

Efter 65 år, hvor Svend Nielsen har arbejdet med at håndtere de materialer og dele, som alle andre har kasseret, med henblik på miljøvenlig genanvendelse, blev året 2018 det år, hvor Svends Demontering ApS fik en Gazelle-pris.

Det at være gazelle indebærer, at vi har en af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, som lever op til følgende krav:

  • Virksomhedens bruttoresultat skal være over 0,5 mio. kr., eller nettoomsætningen skal være over 1 mio. kr. i udgangsåret 2014.
  • Virksomheden skal have offentliggjort minimum fire årsregnskaber.
  • Væksten i omsætning/bruttoresultat skal mellem de enkelte år være positiv. 
  • Omsætning/bruttoresultat skal over hele perioden være mere end fordoblet.
  • Summen af det primære driftsresultat skal over de fire seneste regnskabsår være positiv.

Du kan læse endnu mere om prisen nedenfor samt se diplomet i større format.

Om Gazelle-prisen

Hvad er en gazelle?
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Krav til virksomhedsform
I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS. Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Gazellekriterierne er følgende:

Kriterier til regnskabsaflæggelse (regnskabsperiode):
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssig stor vækst.

Kriterier til omsætning (bruttoresultat):
Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Tilsvarende hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Kriterier til vækst:
Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Kriterier til primær drift:
Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de fire år skal være positiv.

Kriterier til sammenlignelighed:
Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

Kontakt os i dag

Få et uforpligtende tilbud

Du er velkommen til at kontakte Svends Demontering, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser. Vi står klar til at hjælpe dig!